ENGINEERING & INDUSTRY IOT USE CASES

IoT in de praktijk

Heb je jouw IoT-strategie al uitgewerkt? Heb je bepaald in welke domeinen je met het Internet of Things meer toegevoegde waarde wil creëren? Dan komt het er nu op aan te bepalen hoe je tewerk zal gaan. Welke toepassingen wil je implementeren om uw strategie te kunnen waarmaken? De mogelijkheden zijn divers en wij staan klaar als co-piloot om je te begeleiden.

IoT als drijfveer van innovatie

Het Internet of Things (IoT) ontketent een ware revolutie in elke industrie. De mogelijke toepassingen zijn eindeloos. De uitdaging bestaat erin om de kansen die IoT biedt, te vertalen naar uw eigen organisatie. Dit op het gebied van product, proces, dienst en/of businessmodel. Waarom zou u nu investeren in IoT? Welke meerwaarde kan IoT voor uw bedrijf betekenen? Ontdek de mogelijkheden, Savaco staat klaar met het juiste advies.

IoT toepassingsdomeinen

Manufacturing & Assembly

Bij elk productiebedrijf leeft het besef dat je pas rendabel kan zijn wanneer je weet wat er gaande is op de productielijn. Hoe meer inzichten u kan verzamelen uit uw machinepark, hoe beter u kan inschatten welke acties u moet ondernemen.

  • Draait mijn productie wel op maximale capaciteit?
  • Welke oorzaken hebben stilstanden zoal, en wat zijn de gevolgen op productie?
  • Wat is mijn productiekost per batch?

Op deze vragen kan het Internet of Things antwoorden bieden. Door machines te connecteren met extra sensoren en systemen als ERP, CRM of MES, kan u gebruikersspecifieke toepassingen creëren die toelaten om de Overall Equipment Effectiveness te berekenen, predictieve calculaties te maken of aan data-analyse te doen. Het resultaat: een efficiënter productieproces, minder fouten of stilstanden, en minder kosten.


Service & Maintenance

Service en Maintenance hebben een gigantische impact op de efficiëntie van een bedrijf. Het maintenance team staat vandaag voor heel wat uitdagingen:

  • Hoe ga ik van een reactieve onderhoudsmethode naar een proactieve?
  • Hoe minimaliseer ik de kans op onverwachte break-downs?
  • Hoe kan ik minder ervaren service-medewerkers sneller aan de juiste informatie helpen?
  • Hoe kan ik op de hoogte worden gesteld van een probleem als ik niet naast de machine sta?

Een IoT-platform kan alle geconnecteerde systemen samenbrengen en de meest aangewezen service-medewerker informeren over wat er precies van hem verwacht wordt. De data die u met een IoT-toepassing verzamelt, detecteert bovendien tendensen en biedt zo de mogelijkheid om aan predictive maintenance te doen. Aan de hand van Augmented Reality toepassingen biedt u uw service-team ten slotte een optimale begeleiding bij het herstellen of onderhouden van producten.


Product Development

Heb ik feature x nog nodig in versie 2 van mijn product? Welke zaken pas ik het best aan om het gebruiksgemak te vergroten? Indien we een parameter wijzigen, wat is dan de impact op het gebruik? Kan ik mijn product of de productiekost optimaliseren door de temperatuur of de druk tijdens de productie te verlagen? Smart connected products helpen u antwoorden te vinden op deze vragen.

Ontwikkel producten op basis van inzichten die u verkrijgt uit feiten, en niet langer uit veronderstellingen. Door uw producten te connecteren met het Internet of Things kan u waardevolle data verzamelen over uw product, de gebruikers ervan en hoe het product gebruikt wordt. Op basis van de inzichten die deze data bieden, kan u uw productontwikkelingsproces verder optimaliseren en verrijken.


Sales & Marketing

De ervaring van uw klant is een cruciale pijler als het gaat over customer retention. Met IoT-oplossingen kan u uw klant een betere ervaring bieden en hem sneller overtuigen om op uw oplossing en aanbod in te gaan. Een voorbeeld van zo'n toepassing is een gepersonaliseerd online platform waarop u uw klant toegang geeft tot zijn producten, maar ook de bijhorende spare parts. Door artikelen duidelijk te visualiseren, kan uw klant ze makkelijker bestellen en biedt u uw klant ook een betere gebruikerservaring aan.


Internet of Things Use Cases

Connecting Assets

Vooraleer u dashboards kan bouwen, IoT-data kan analyseren of AR applicaties kan opzetten, is het noodzakelijk dat u de juiste bronnen verbindt met een IoT-platform. Stel uzelf daarom eerst de volgende vragen. Wat wil u connecteren: wil u bijvoorbeeld een sensor of machine koppelen met andere bedrijfsgegevens? Waar is de relevante data opgeslagen: in een ERP- of MES-systeem of in een afzonderlijke database? Hoe maakt u die koppeling juist én hoe garandeert u de veiligheid van al deze gegevens? Welke inzichten kan u uit die koppeling halen? Zodra deze oefening is gebeurd en de beste set-up is bepaald, kan de IoT-implementie gebeuren. Hierbij worden de nodige connecties gelegd. De eerste data en inzichten volgen al snel.


Asset Monitoring

Of het nu gaat om silo's, opslagtanks, machines of een systeem voor toegangscontrole; met de juiste inzichten over uw assets, kan u de juiste acties ondernemen. Dankzij het Internet of Things kan u van nabij opvolgen of alles werkt volgens de aangegeven instructies, of de juiste componenten worden gebruikt bij het vervangen van onderdelen,... Stel KPI's op voor uw productielijn, machine of fabriek en bekijk ze in real-time, genereer alerts en rapporten, en grijp (zelfs vanop afstand) in waar nodig.


Operational Efficiency

Informatie die geconnecteerde machines en uw ERP-systeem u bezorgen, kan u combineren en visualiseren om meer inzicht te krijgen in uw productieproces en het te optimaliseren. Hiervoor wordt vaak meteen aan een oversized MES-systeem gedacht, maar een IoT-platform kan een veel interessantere oplossing zijn. Zo'n platform is immers flexibel en schaalbaar, en kan dus uitgebreid worden in functie van uw behoeftes. Op basis van de inzichten die uw IoT-platform u biedt, kan u de Overall Operational Efficiency van uw machinepark berekenen, visualiseren en optimaliseren. Door extra sensordata (zoals gas-, water- of elektriciteitsverbruik) te koppelen aan het systeem, kan u uw productie-output rechtstreeks in relatie brengen met de productiekost.


Augmented Reality

Door digitale informatie te projecteren op de fysieke wereld, kan u klanten en collega's sneller de juiste inzichten bieden. Haal informatie uit uw machine en uit systemen als ERP of PLM, en bekijk ze in een fysieke omgeving. Service-medewerkers kunnen zo relevante data visualiseren op de machine die ze voor ogen hebben. Klanten kunnen dan weer dankzij AR inschatten hoe hun product of machine zal draaien in hun eigen omgeving.

Vandaag bestaan er tools die het mogelijk maken om zelf snel een AR experience te ontwikkelen zonder een echte ARexpert te hoeven zijn. Op die manier kan u met AR sneller meerwaarde creëren voor uw business.

[Leestip]: Waarom iedere organisatie een Augmented Reality strategie nodig heeft


Digital Instructions

In productie-omgevingen, bij het uitvoeren van onderhoudswerken of bij het herstellen van uw producten, willen uw medewerkers enkel relevante informatie bij de hand hebben. Klassieke handleidingen of instructievideo's zijn hiervoor onmogelijk specifiek genoeg. Dankzij IoT en AR kan u precies de juiste instructies tonen om hun taak te kunnen uitvoeren, en dit via een gebruiksvriendelijke interface (zoals een HMI, pc, smartphone, tablet, smart glasses...). Naast instructies kan u IoT-toepassingen ook inzetten om handelingen te loggen, zodat u uw productie- of service-activiteiten beter kan opvolgen. Zo weet elke medewerker precies wat hij/zij moet doen en winnen u en uw medewerkers heel wat tijd.


Data Analytics

Data is als ruwe olie: u moet gegevens verwerken vooraleer u ze kan inzetten als brandstof. Maar hoe gaat u hiervoor best te werk? Hoe vindt u verbanden tussen allerlei data uit verschillende bronnen en in verschillende formaten? Welke parameters hebben invloed op uw (productie-)proces en hoe wijzigt de output als we deze parameter veranderen? Data-analyse kan vandaag vereenvoudigd worden dankzij tools waarin verschillende analyse-algoritmes verwerkt zijn. Deze tools berekenen correlaties en maakt het mogelijk om voorspellingen te maken op basis van binnenkomende data.


IoT-tools op maat van uw doelstellingen

Savaco's experts helpen u te bepalen in welke afdelingen en toepassingsdomeinen IoT voor uw bedrijf een grote meerwaarde kan creëren en werken op basis van uw doelstelling een IoT-toepassing op maat uit. Zo kan u snel van start gaan met uw eigen robuust én flexibel IoT-platform. Bekijk hoe we u kunnen begeleiden bij het opstellen en het uitwerken van uw IoT-strategie.