Medewerkers ondersteunen

Naargelang de organisatie groeit, groeit vaak ook het aantal medewerkers. Hoe meer collega’s er zijn, hoe moeilijker het wordt hen te ondersteunen bij hun vragen, opmerkingen of problemen. Zonder processen is dit voor een interne IT- of HR-afdeling op termijn onhoudbaar.

Dankzij Enterprise Service Management (ESM) hoeven medewerkers niet meer op zoek te gaan naar het juiste kanaal of de juiste persoon om vragen te beantwoorden: de oplossing doet het voor hen. Op die manier zorgt ESM er voor dat interne processen een stuk efficiënter verlopen.

Wat is (Enterprise) Service Management?

Medewerkers in een organisatie hebben vaak tal van tools ter beschikking om vragen te stellen of aanvragen te doen bij de ondersteunende diensten van de organisatie. IT, Quality, HR, Facility Management: elke dienst heeft zo zijn eigen systeem om vragen van collega's te behandelen. Voor een medewerker is het echter niet logisch dat hij/zij vakantie moet aanvragen via één tool, een probleem met de wifi moet melden op een andere manier en nog een derde kanaal moet gebruiken om een contract te laten nalezen of ondertekenen.

Enterprise Service Management (ESM) maakt de interne dienstverlening een stuk logischer en brengt alle interne aangelegenheden samen in één applicatie. Een ESM-tool werkt als een soort interne helpknop op de pc, smartphone of tablet van de medewerker, waarmee hij/zij alle vragen kan stellen over het reilen en zeilen binnen het bedrijf.

Met een tool voor Enterprise Service Management wordt de administratieve overlast voor de ondersteunende afdelingen van een organisatie merkelijk verminderd en kunnen zij zich beter bezighouden met hun kerntaken.

Louis Sabbe
Louis Sabbe
COO Savaco

Gecentraliseerde informatie

Om de nodige diensten te kunnen leveren aan de medewerkers maken die interne afdelingen vaak gebruik van heel wat verschillende tools. Zo veel dat het al snel onoverzichtelijk wordt. Voor eindgebruikers, de medewerkers dus, kan een dergelijk landschap moeilijk ontsloten worden. Dat zorgt er dan weer voor dat het interne team al te vaak repetitief copy- en paste-werk moet doen om alle informatie in alle systemen up-to-date te houden.

Van digitale assistent tot self service

Weten aan wie je welke vraag kan stellen binnen de organisatie is voor (nieuwe) medewerkers vaak de eerste uitdaging waarmee men geconfronteerd wordt. Met een centrale digitale assistent kom je al heel ver. Vaak kan de app dan bovendien zelf al antwoord geven op de gestelde vraag. Lukt dat niet, dan zorgt de applicatie ervoor dat u rechtstreeks in contact komt met de juiste persoon om u te helpen. Medewerkers worden zo efficiënt begeleid en komen sneller tot een oplossing.

Savaco beloond als 4me premium implementation partner 2023

Als partner van 4me wil Savaco de technologie van 4me verrijken met Savaco’s eigen kennis van het ondernemingslandschap in Vlaanderen. "Het is onze visie om IT-oplossingen te leveren die een tastbare meerwaarde hebben voor onze klanten. Met onze nieuwe ESM-tool is ons doel niet anders: bedrijven helpen hun dienstverlening in goede banen te leiden, zodat zij zich beter met hun eigen kernactiviteiten kunnen bezighouden", aldus Rik Vandemoortele, CEO van Savaco.

4me logo
4me

Enterprise Service Management met 4me

  • Ontlast interne ondersteunende diensten
  • Snel een antwoord op alle vragen
  • Voor medewerkers én klanten

Service Management in jouw organisatie?

Vind je net als je medewerkers niet meteen het antwoord op je vraag? Zie je de meerwaarde van Service Management voor jouw organisatie?

Vraag een eerste gesprek aan met de Savaco experts en zet de eerste stappen in het begeleiden van jouw collega's.