Alert Communication

Citrix Netscaler-kwetsbaarheid: bescherm je omgeving!

Er zijn kwetsbaarheden ontdekt in de Citrix Gateway en Citrix ADC (ook wel naar verwezen als Netscaler ADC). Deze worden geclassificeerd als 'kritiek' en vereisen dus dringend actie, aldus Citrix. We raden aan om zo snel mogelijk de nodige acties te ondernemen om je IT-omgeving te beschermen.

Waarover gaat het precies?

Het gaat om twee kwetsbaarheden binnen Citrix ADC en Gateway producten:

- CVE-2023-4966: Sensitive information disclosure (CVSS score 9.4)
- CVE-2023-4967: Denial of service (CVSS score 8.2)

Meer informatie kan je terugvinden op de website van Citrix zelf: https://support.citrix.com/article/CTX579459

Citrix bracht al de nodige updates uit om deze kwetsbaarheid te verhelpen. Een update naar build 92.19 voor de 13.0 firmware, en naar build 49.15 voor de 13.1 firmware setups lost dit probleem op.

Neem actie

Hou je IT-omgeving veilig: Savaco helpt je graag

Je kan uiteraard op Savaco rekenen om je te helpen jouw omgeving te beschermen. Contacteer dus gerust onze Service Desk of je Services Manager voor het uitvoeren van de nodige patches of andere beveiligingsmaatregelen.

Belangrijk om mee te geven: Een reguliere update duurt 30 minuten, waarvan 10 minuten downtime. Een high-available omgeving updaten duurt 45 minuten, zonder downtime.

Heb je hierover bijkomende vragen? Ook dan kan je terecht bij ons terecht.