SECURITY & NETWORKING Ken je kwetsbaarheden

Security-analyse en roadmap

We brengen jouw IT-security in kaart en geven waardevol advies om jouw organisatie slimmer en jouw medewerkers beter te wapenen tegen de vele cyberdreigingen.

Breng je IT-security in kaart

Om te weten te komen hoe je je cybersecurity kan verbeteren, moet je weten hoe goed je huidige IT-omgeving vandaag beveiligd is. Met een Savaco Security Audit breng je je IT-security in kaart, ontdek je of je alle beveiligingsmaatregelen van je huidige omgeving optimaal benut en krijg je een zicht op eventuele kwetsbaarheden. Op basis daarvan geven onze experts je advies rond hoe je je organisatie slimmer kan wapenen tegen de vele cyberdreigingen.

Lees verder...
je Security in kaart

Zo analyseren we je IT-security

Vulnerability Assessment

Savaco experts testen de beveiliging van jouw ICT-infrastructuur vanuit verschillende invalshoeken en brengen jouw kwetsbaarheden in kaart. Na een intakegesprek plaatst Savaco een tijdelijke scancomputer in jouw netwerk. Hiermee wordt een grote hoeveelheid data verzameld over de beveiliging van jouw IT-omgeving. Niet alleen de infrastructuur zelf, maar ook de applicaties die dicht tegen de IT-infrastructuur aanleunen, worden aan de tand gevoeld.


Scan van je infrastructuur en je netwerk
Check van je applicatiebeveiliging

Penetration test

Savaco’s Certified Ethical Hackers breken in op jouw netwerk met als doel de kwetsbaarheden in jouw IT-infrastructuur daadwerkelijk uit te buiten. Hierbij wordt getest hoe ver men kan gaan om zo te bepalen welke risico’s jouw systemen en gegevens concreet lopen en hoe je ze beter kan beveiligen.


De kwetsbaarheden in je IT-infrastructuur daadwerkelijk uitgebuit
Realistisch beeld van hoe een hacker zou kunnen inbreken
resultaat

Je cybersecurity-roadmap met aanbevelingen

Alle data, verzameld door de scancomputer en de ethical hackers, wordt uitgebreid geanalyseerd door de Savaco security-specialisten, die er nuttige informatie uit destilleren.

Deze informatie wordt in een helder rapport opgenomen dat voor beslissingsnemers begrijpbaar is en waarbij ook technische experts niet in de kou worden gelaten. Het rapport wordt voorgesteld aan de hand van een presentatie. Hierin worden heldere adviezen voor vervolgstappen aangereikt en verder besproken.

Is jouw onderneming voldoende beveiligd?

Wil je weten waar de kwetsbaarheden in jouw ICT-infrastructuur zich bevinden? Wil je alle security-mogelijkheden uit de kast halen? Neem contact met ons op. We geven graag meer details over onze aanpak.